AchtergrondPeter Storm van Leeuwen (1953) heeft tot medio 2000 diverse marketingfuncties bekleed in de farmaceutische industrie. In september 2000 heeft hij Van Dieten Postzegelveilingen, Nederlands oudste postzegelveilinghuis (1892), gekocht. In januari 2006 heeft hij het veilinghuis verkocht en is tot mei 2009 daar in dienst gebleven als veilinghouder.

Zijn filatelistische belangstelling ontstond al op kinderleeftijd. Hij heeft zijn kennis vooral opgebouwd sedert 1975.


Filatelistische onderscheidingen

  1. ·Costerusmedaille (1990) wegens buitengewone verdiensten op wetenschappelijk filatelistisch gebied voor zijn publicaties over de postgeschiedenis van Nederlands-Indië.

  2. ·Léon de Raay-medaille (1996) voor de beste wetenschappelijke bijdrage op filatelistisch gebied in de jaargang 1996 van het maandblad Filatelie


Lidmaatschappen

  1. ·Diverse binnen- en buitenlandse filatelistenverenigingen


Publicaties

  1. ·Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van Nederlands-Indië 1864-1949 (ZWP, 1997-2002)

  2. ·Poststempelcatalogus Nederlands-Indië 1864-1942 (NVPH, 1995)

  3. ·Postinrichtingen van eenvoudigen vorm. Bestelhuizen en fungerende hulppostkantoren in Nederlands-Indië (Postmerken ’86, Po&Po Jubileumuitgave 1986)

  4. ·Talrijke artikelen, merendeels over de Nederlands-Indische postgeschiedenis, in De Postzak (Po&Po,1982-2005)

  5. ·Meerdere artikelen in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (Filatelie, 1974-2009)

  6. ·Diverse artikelen in organen van (gespecialiseerde) filatelistenverenigingen, alsmede in catalogi van postzegeltentoonstellingen en shows, w.o. Stamp Passion 2008

  7. ·Artikelen in de postzegelveilingcatalogi van Van Dieten Postzegelveilingen, 2001-2009